Takt production eases the work on work sites - YIT hangaariparkki

Digitalisaatiota käytäntöön rakentamisessa: Manuaalitilauksista automatisoituun tietovirtojen hallintaan

Rakennusalalla on valtava kehityspotentiaali siirryttäessä projektikeskeisestä prosessikeskeiseen, tahtituotantoon perustuvaan vakioituun työskentelytapaan, joka mahdollistaa täyden hyödyn ottamisen irti digitalisaatiosta ja datasta. Lähivuosina ei materiaalitilauksia työmaalle enää tehdä puhelimella ja sähköpostilla, vaan täysin digitaalisesti, nykypäivänä tehtävää manuaalityötä automatisoiden. YIT yhdessä Platform of Trustin, Carinafourin, Betsetin kanssa näytti Hangaariparkki hankkeessa miten tämä on mahdollista jo tänään.

Vuoden 2021 aikana valmistunut Hangaariparkki oli yksi ensimmäisistä YIT:n kohteista jossa parkkihalli rakennettiin FLOW-mallin mukaisesti. Mallissa hyödynnetään edistynyttä digitaalista tahtituotantojärjestelmää, jonka ytimessä on datan ja tietovirtojen hallinta.  Yhteistyö Platform of Trustin kanssa mahdollistaa eri ulkoisista datalähteistä tulevan tiedon standardoimisen ja siten kumppaniverkoston jouhevan liittymisen digitaaliseen toimitusketjuun.

"Platform of Trust toimii kuin tulkkina eri kieltä puhuvien järjestelmien välillä ja varmistaen, että kymmenistä eri tavarantoimittajista koostuva kokonaisuus toimii saumattomasti ja on ohjattavissa loppukäyttäjien tarpeiden mukaisesti", kertoo rakennusalan digitalisaatiota edistävän Platform of Trustin myyntijohtaja Pekka Aalto. Vastuu Groupin Platform of Trust  tarjoaa käyttäjilleen dataa harmonisoivan alustan, jossa esimerkiksi eri toimittajia ja materiaaleja koskeva tieto on koottavissa sujuvasti yhteen paikkaan.

Yhteistyöllä lisäarvoa

”Betset on hyvin edistyksellinen toimija digitaalisuuden hyödyntämisessä ja opimme yhteistyössämme taas paljon lisää paitsi Platform of Trust integraation yksityiskohdista niin myös siitä miten parhaiten tuotamme lisäarvoa osana kokonaisuutta”, Pekka jatkaa. Digitaalinen tilausjärjestelmä nykymallin sijaan poistaa manuaalityötä ja vähentää inhimillisiä virheitä, tuottaa läpinäkyvyyden ja mahdollistaa mittaamisen sekä toimintamallien ja prosessien jatkuvan parantamisen dataan perustuen.

 

Internetresoluutio-33

Tahtituotanto helpottaa työn tekemistä työmaalla

”Olemme Betsetillä kehittäneet digitaalisen Betset Linker palveluympäristön, joka on asiakkaiden käytettävissä sellaisenaan tai integroitavissa muihin olemassa oleviin järjestelmiin. Tässä Hangaariparkin kohteessa integrointi tehtiin Platform of Trustin avulla YIT:n tahtituotantojärjestelmään. Betonielementtituotannosta jakamamme data siirtyi näin automaattisesti ja saumattomasti YIT:n prosesseihin. Se mahdollisti reaaliaikaisen tuotannon ja tilauksien seuraamisen sekä esimerkiksi betonielementtien kotiin kutsumisen, eli toimitusajankohdasta sopimisen suoraan YIT:n työmaan tahtituotantojärjestelmästä.” – Betsetin suunnittelujohtaja Markku Räisänen sanoo.

YIT:n FLOW-konseptissa on tavoitteena laajentaa Platform of Trustin käyttöä ja toiminnallisuutta. ”Platform of Trustin mahdollistama tiedonvälityksen standardointi helpottaa kumppaniverkostomme liittymistä digitaaliseen toimitusketjuumme ja mahdollistaa tulevaisuudessa myös täysin uutta työmaan elämää helpottavaa automatisaatiota”, YIT FLOW tiedonhallinnasta vastaava Jarkko Peltola toteaa lopuksi.