Platform of Trust

Olemme rakennetun ympäristön tiedonvaihtohaasteisiin (Data Exchange) erikoistunut ratkaisuyritys. Autamme kiinteistö- ja rakentamisalalla toimivia organisaatioita tekemään toistensa kanssa dataperusteista yhteistyötä sekä ohjaamaan ja hyödyntämään yhteentoimiviksi määritettyjä tietovirtoja.

Tiedonvaihto (Data Exchange) on kahden tai useamman järjestelmän välinen prosessi, minkä aikana ei menetä dataa tai organisaatioiden välistä luottamusta. Miten voimme palvella ja auttaa organisaatiotasi?

8

VAIKUTTAVUUS 

Tiedonvaihtokatalogi ja Orchestrator-ratkaisu

Maailman jatkuvasti kasvava tietomäärä kiihdyttää datatalouden kasvua ja lisää tietoa hyödyntävien sekä jakavien organisaatioiden määrää. Tiedonvaihtokatalogimme on karttamme jatkuvasti laajentuvaan tiedonvaihtoverkkoon (Data Mesh). Katalogimme on loogisesti organisoitu osoitteisto olemassa olevista tiedonvaihtajista sekä tiedonvaihdon käyttötapauksista. Orchestrator on uuden sukupolven työkalu dataekosysteemien muodostamiseen ja järjestämiseen, työkalumme datakartalla navigointiin.

 

7

SOVELLETTAVUUS

Universaali ontologia ja Harmonizer-ratkaisu

Utopiaa vai aidosti toimiva vaihtoehto top-down-standardeihin perustuvalle tiedon hyödyntämisen paradigmalle? Universaali ontologia, tiedon yhteentoimivuusmallimme, mahdollistaa minkä tahansa datan ja tietomallin arvon skaalaamisen sekä käyttömahdollisuuksien lisäämisen: yhteentoimivuusmallimme saa kaikki tietomallit toimimaan keskenään. Harmonizer on työkalu, jolla yhdistämme datan käyttötapauksiin.

 

 

1

HALLITTAVUUS

Sopimuspohjainen tiedonvaihto ja Contract Console -ratkaisu

Tiedonvaihdon tunnistetut osapuolet, yhdessä sovitut tiedonvaihdon säännöt sekä keinot monitoroida sopimuspohjaisen tiedonvaihdon ehtojen noudattamista ja toteutumista. Tiedonvaihto ei ole pelkkää teknologiaa, vaan se vaikuttaa myös organisaation liiketoiminta- ja lakiprosesseihin. Näihin tarpeisiin suunniteltu, tietoa vaihtavien organisaatioille kohdennettu Contract Console -ratkaisu mahdollistaa tiedonvaihtoyhteyksien muodostamisen helpossa ja intuitiivisessa käyttöliittymässä.

Ota meihin yhteyttä, niin kerromme lisää siitä, miten tarjoamme tiedonvaihtoa palveluna.

”Maailman tietopääoma on patoutunut tietovirtojen solmukohtiin. Meidän tehtävämme on vapauttaa tieto takaisin tuottamaan arvoa.”

Antti Harjunpää, CEO at Platform of Trust

Luotettavan ja kestävän tiedonvaihdon varmistaminen

Olemme kiinteistö- ja rakentamisalan omistama ja sen tiedonvaihtohaasteiden ratkaisemiseen keskittyvä ratkaisuyritys, jota ohjaavat selkeät toimintaperiaatteet:

3

Yhteentoimivuus EU datastrategian kanssa

Eurooppa kiihdyttää toimialat leikkaavan datatalouden ja datatalousalueen kehittymistä omilla aloitteillaan. Me autamme asiakkaitamme hyötymään näistä tavoitteista ja toimimaan niiden mukaan.Ontologinen tiedonvaihtoverkko (Data Mesh)

Toimitamme ja tarjoamamme perustuu ontologiseen tiedonvaihtoverkkoon (Data Mesh). Tämä perustavanlaatuisesti erilainen lähestymistapa tiedon tallentamiseen ja hyödyntämiseen toimii domain-kohtaisesti ja siirtää datan lähemmäs liiketoimintapäätöksiä.


10
9

Luottamuselementit

Parannamme tiedonvaihdon luotettavuutta: tiedonvaihto tapahtuu identifioitujen osapuolten välillä, tiedon hyödyntämisestä sovitaan tiedonvaihdon yhteydessä, tiedonvaihdon ehtoja sekä sääntöjä monitoroidaanosana tiedonvaihtoa.Tulevat tapahtumamme »   

Tapahtumissame kuullaan miten data saadaan virtaamaan solmukohdista kohti liiketoimintapäätöksiä.

Data  ecosystem for supply chain

Blogi »

Lue lisää tiedonvälityksen parhaista käytännöistä artikkeleistamme.

Rakennamme luottamuksenarvoista tulevaisuutta

Visiomme on rakennettu ympäristö, jonka kaikki osa-alueet ja osapuolet ovat keskenään luottamuspohjaisessa vuorovaikutussuhteessa. Missiomme on mahdollistaa luotettava ja kestävä tiedonvaihto:

Helpottamalla organisaatioiden välisten tiedonvaihtoyhteyksien syntymistä
Parantamalla dataekosysteemien sisäistä ja keskinäistä yhteentoimivuutta
Mahdollistamalla sopimuspohjaisen tiedonvaihdon toteutuminen

Ota meihin yhteyttä, niin kerromme lisää siitä, miten tarjoamme tiedonvaihtoa palveluna.