Elämme vuotta 2022.
Miksi siis datasi ei ole yhteentoimivaa?

Platform of Trust tarjoaa pohjoismaisen Flatpack-yhteentoimivuuden rakennetun ympäristön dataekosysteemeihin. Oma datasi ja kumppaniesi data vihdoinkin yhteisesti jaettuna omassa, hajautetussa ekosysteemissänne.

Kaikki data* kaikista lähteistä täysin yhteentoimivaksi erittäin edullisesti työkalujemme ja alustamme avulla

Ainutlaatuisten työkalujemme avulla voit muodostaa oman autonomisen dataekosysteemin ja yhdistellä datatuotteita sellaisten ongelmien ratkaisemiseksi, joita kukaan ei voi ratkaista yksin.

*Platform of Trust ei ole pelkkä integraatioalusta. Pohjoismainen Flatpack-työkaluvalikoimamme ja ainutlaatuiset toimintatapamme auttavat ratkaisemaan ongelmia, joita ei voi ratkaista pelkästään oman datanne avulla.  Platform of Trust voi yhdistää ja harmonisoida 10, 1 000 tai jopa 1 000 000 tietolähdettä. Laillisten oikeuksien valvonta onnistuu alustan avulla. Vaikea uskoa? Oikeuksia koskevat sopimukset laaditaan contract console ‑algoritmimme avulla. Me emme ole konsultteja – me inspiroimme ja koulutamme tiimiäsi, annamme todellisia esimerkkejä käyttämällä dataasi ja lopuksi tiimisi toteuttaa tulokset. Pohjoismainen flatpack-dataekosysteemimallimme on ainoa laatuaan maailmassa

 

Platform of Trust on yhteentoimivuusalusta, jonka avulla voi yhdistää, harmonisoida, tehdä laadunvalvontaa ja hallita laillisia oikeuksia ja sopimuksia

  • kaikelle datalle
  • kaikilla standardeilla
  • kaikista lähteistä
  • kaikkien muotojen harmonisointi
  • kaikissa mittakaavoissa

Energiansäästön uudet keinot

 

Energiansäästö on nyt tavoitteena varmasti kaikilla. Sähkönhinta moninkertaistuu, inflaatio kiristyy ja ensi talvesta on tulossa historiallisen tuskallinen kiinteistönomistajille. On myös halu irtautua venäläisestä fossiilisesta energiasta.Mutta kuinka saavuttaa uusia merkittäviä säästöjä, kun vuosien aikana on jo tehty monia energiatehokkuutta parantavia toimia, joilla on korjattu suurimmat energiasyöpöt. Vastaus: on etsittävä useita pienempiä säästövirtoja - monta pientä puroa yhdessä on yhteensä merkittävä säästö.  

 

Tulevat tapahtumamme

Lue lisää

data exchange webinaarit

 

 

Platform of Trust, suunniteltu Suomessa – tavoitteena ylittää esteet ja hallita datan yhteentoimivuuden kustannuksia monitahoisten ongelmien ratkaisemiseksi

Emoyhtiömme toimi edelläkävijänä luottamuspalveluissa, joiden avulla pyrittiin ratkaisemaan Suomen ja Ruotsin yhteisiä rakennusalan harmaan talouden ongelmia.  Tämän kokemuksen pohjalta suunniteltiin Platform of Trust ratkaisemaan rakennetun ympäristön yhteisiä ongelmia.

Alustan ekosysteemeillä voidaan puuttua esim. seuraaviin ongelmiin:
  • Läheltä piti -tilanteiden analyysi – toimialatasolla. Tämän tason datayhteistyö on ennennäkemätöntä maailmassa.
  • Tahtimenetelmien (TAKT) käyttöönotto ilman erillisen integraation tarvetta.
  • Vesimittarilukemat sadoista eri rakennuksista – ilman erillistä taustajärjestelmää
  • ESG energian, päästöjen, auditointien, materiaalivalintojen ja asennuksen hallinta nykyisten vaatimusten mukaisesti
  • Projektin elinkaaren optimointi hallinnoi projektin 50 vuoden elinkaarta – luo dataekosysteemi, joka mahdollistaa johdonmukaisen hallinnan toimittajien, kumppanien ja asiakkaiden väistämättömästä vaihtumisesta huolimatta
"Tämän päivän liike-elämän ongelmat vaativat yhteistyöratkaisuja. Tarvitsemme uuden tavan työskennellä ja uuden työkalupakin tiedon mobilisoimiseksi."

Missiomme on parantaa kiinteistö- ja rakennustoimialan tuottavuutta, tehokkuutta ja kannattavuutta muotoilemalla uudelleen sen monitoimijaprosessit tämän päivän ja huomisen vaatimusten tasolle.