Kiinteistöjen huoltotoiminnan tehostus - Case Hemsö

Hemsö Yhteiskuntakiinteistöt Oy:llä pitkä kokemus hoiva-, oppilaitos- ja terveydenhuoltolaitosten kestävästä omistamisesta, ylläpidosta ja kehittämisestä. Yhtiö kerää paljon erilaista kiinteistöihinsä liittyvää dataa tehostaakseen ja ennakoidakseen erityisesti huoltotoimintaa. Vastuu Groupin kehittämän Platform of Trust -alustan avulla kerättyä dataa voidaan yhdistää eri lähteistä ja visualisoida yhtenäisiksi kokonaisuuksiksi. 

Hemsö omistaa niin oppilaitoksia, terveydenhuollon kiinteistöjä kuin paloasemia ja erilaisia oikeuslaitoksen kiinteistöjä. 

– Kiinteistöt ja niihin liittyvät kiinteistötietojärjestelmät tuottavat hirveän määrän erilaista tietoa. Tämän tiedon hyödyntäminen on kuitenkin ollut alalla aiemmin vielä hieman lasten kengissä. Siitä se ajatus sitten lähti, muistelee Hemsö Yhteiskuntakiinteistöillä talotekniikan asiantuntijana työskentelevä Janne Suhonen

Proaktiiviset huoltotoimenpiteet säästävät kustannuksia

Platform of Trust tarjoaa alustan, johon voidaan tuoda eri lähteistä eri muotoista dataa. Dataa voidaan yhtenäistää ja syöttää edelleen eri järjestelmiin. 

– Kehitimme Platform of Trustin avulla kiinteistöstämme digitaalisen kaksosen, joihin voimme syöttää kiinteistötietoa eri järjestelmistä sekä tarkastella ja visualisoida sitä, Suhonen sanoo. 

Platform of Trustin käytön suurimpana tavoitteena on tukea ja tehostaa Hemsön kiinteistöjen teknistä ylläpitoa ja huoltoa. 

– Haluamme tehdä ylläpidosta ja huoltotoiminnasta enemmän proaktiivista kuin reaktiivista. Tavoitteena on, että pystyisimme tarkastelemaan erilaisia kipukohtia, seuraamaan trendejä sekä tunnistamaan syy-seuraussuhteita. Näin pystymme kehittämään ja järkevöittämään toimintaa, Suhonen toteaa.

Teknisen ylläpidon tehostamisella tavoitellaan tietysti myös kustannussäästöjä. Kun toimenpiteitä voidaan tehdä entistä enemmän ennakoiden, säästetään näin usein myös huolto- ja korjauskustannuksista, olosuhteiden pysyvyydestä tinkimättä. Energiankulutuskin pienenee, kun kaikki toimii niin kuin pitää. 

Kattava kumppaniverkosto rikastaa yhteistä ekosysteemiä

Vastuu Group ja erityisesti Platform of Trustin tiimi on ollut tiiviisti mukana ideoimassa sitä, millä kaikilla eri tavoilla kiinteistötietojärjestelmistä kerättävää dataa voitaisiin hyödyntää. Kattavan kumppaniverkoston avulla alustan ekosysteemiä voidaan rikastaa ja erilaisia käyttötapauksia löytyy vertailtavaksi paljon. 

– Koen, että Platform of Trust on ollut toimiva yhteistyökumppani. Heidän kanssaan on ollut mukava toimia. He ovat toimineet hyvin myös fasilitaattorin roolissa tämän prosessin aikana. Kannustaisin kyllä kaikkia miettimään, olisiko kehitystyöstä Platform on Trustin kanssa hyötyä myös omalle organisaatiolle, Suhonen kiteyttää.