NTTB STATION 2

Teollinen rakentaminen

2.6.2022 klo 9 - 10.30

Digitaalinen materiaalinhallinta

Materiaalitilausten hoitamiseen sähköpostitse ja puhelimitse kuluu merkittävästi aikaa sekä toimittajilla että työmailla. Lisäksi inhimillisten virheiden riski on iso. Tahtituotannossa nämä asiat korostuvat kun tilausten määrä kasvaa ja jos jotain materiaalia puuttuu niin koko tuotanto kärsii.

Tapahtuman tavoitteet:

  • Konkretisoidaan digitaalisen toimitusketjun ja keskitetyn sähköisen kaupankäynnin hyödyt materiaalien toimittajille ja valmistajille - tänään ja tulevaisuudessa.
  • Keskitytään konkreettisten esimerkkien avulla valottamaan hyötyjä ja avataan, mitä vaaditaan hyötyjen realisoitumiseksi.
  • Esitellään ratkaisumalli ja sen hyödyt. Jaetaan näkemyksiä siitä, kuinka malli voidaan viedä käytäntöön.

DRIVER

Sami Haapoja

Senior Advisor - Platform of Trust

Haapoja kertoi alustuksessaan mitä teollinen rakentaminen on. Koko ala on murroksessa ja digitalisaatio tuo uudenlaisia kehitysmahdollisuuksia. 

VIERAILIJAT

Ari Viitanen

President - Carinafour

Viitasen esitys teemalla: "Rakennusteollisuuden digitaalisen materiaalihallinnan ekosysteemi" toi esiin rakennusteollisuuden suotuisia ja epäsuotuisia megatrendejä, joita ovat mm. lyhyemmät läpimenoajat, tarkemmin suunniteltu tuotanto, kohdekohtaiset keräilyt, huomattavasti korkeammat vaatimukset materiaalisaatavuudelle, jatkuvat isot ja pienet toimitusketjuhäiriöt, digitalisaation hyödyntämisen nopeutuminen, jäljitettävyysvaatimukset, datan hyödyntämisen kehittäminen, alustat, sähköinen kaupankäynti ja työvoimapula.

Viitasen mukaan ulkoiset tekijät vaikeuttavat tekemistä ja materiaaleihin liittyy aina samat kysymykset: mitä, mihin, koska, kuinka paljon ja miten. Näiden viiden tiedon avulla pystytään tuottamaan arvoa ja niiden kuuluisi olla yhteistä suunnittelijoille, määrittelijöille, materiaalien toimittajille, rakentamisen toteuttajille, rakennusliikkeille, logistiikalle, ylläpidolle ja elinkaarelle. Tietoa tarvitaan transaktioiden automatisointiin, tilannekuvan jakamiseen, kysynnän ennustamiseen, materiaalisaatavuuden varmistamiseen ja oppimiseen sekä kehittämiseen, jota Viitanen korosti lopussa.  

 Tietoon perustavan materiaalihallinnan avulla pyörä pysyy liikkeessä ja toiminta on läpinäkyvää.

Lauri Tomunen

Development Manager - YIT

Tomusen esityksen aihe oli: "Työmaakokemuksia tahtituotannon digitalisaatiosta". Rakennusalalla tiedon skaalautuminen on iso haaste mm. alan kausivaihteluiden ja projektitöiden vuoksi.

Aikataulun vakauttamisen tahtituotannon avulla luo edellytykset materiaalivirtojen hallitsemiselle. Tuo mahdollistaa imuohjauksen kaikkiin tuotannon sivuvirtoihin.

Tomusen mukaan haasteena tuotetiedon yhdistäminen tahtituotantoon. Työmaa-slangia ei pysty digitalisoida. Näiden tilalle kaivattaisiin läpinäkyvämpää ja helposti dokumentoitavaa tuotetietoa. Näiden myötä myös manuaalinen työ ja inhimilliset virheet poistuisivat. Tomunen painotti, että kaiken kehittämisen taustalla on ajankäytön muuttaminen oikeisiin asioihin, innovointiin ja työstä nauttimiseen. 

Wilma Siitonen

Data and Development Manager - Saint-Gobain

Siitosen esityksessä tuotiin esiin digitalisaation eri puolia teemalla: "Digitalisaatio kokemuksia: Haasteet ja hyödyt" Siitonen kertoi, että digitalisaation myötä tilauksen käsittely on nopeutunut merkittävästi, kun manuaalinen työ on vähentynyt. Digitalisaatio voi olla myös toimittajalle peruste investoida ja kehittää palvelutasoa, kun prosessit tulevat läpinäkyvämmiksi.  

Alalla on isot odotukset digitalisaatiolle. Siitosen mukaan lisääntynyt kiinnostus auttaa toimittajakenttää ylläpitämään ja kehittämään omia tietokantojaan esim. tuote- ja ratkaisutiedon osalta.

Projektiluontoisesta tekemisestä johtuvat haasteet ovat projektitason optimointi ja ennalta-arvaamattomuus tilauksissa. Toimintatavoista johtuvat haasteet ovat lyhyet sitoumukset, mutta pitkät hankkeet, alan hajautuminen ja toimittajien kategorisointi hidastaa kehitystä.

Kumppanuus- ja sopimusteknisiähaasteita ovat kumppanuuksien hyötyjen tunnistaminen, mutta ruohonjuuritasolla tehdään ”kuten ennenkin”. Ratkaisuja ja joskus prosessejakin kehitetään yhdessä, mutta hankintavaiheessa päädytään ostamaan kilpailijan tuotteet – ja toisin päin!

Materiaalivirtojen yhdistäjä

Tilaisuuden lopussa Pekka Aalto Platform of Trustista kertoi konkreettisista askeleista eteenpäin. Aallon mukaan dataan liittyviä haasteita ei voi ratkaista yksin.

”Pyrimme poistamaan manuaalisuuden täytön ja muutamme erilähteisen ja -muotoisen tiedon luotettavasti ja kestävästi jaettavaan muotoon”, kertoo Aalto.

Materiaalihallinnan ekosysteemissä on paljon toimijoita, kuten suunnittelijoita, rakentajia ja tilaajia. Ekosysteemissä Platform of Trust yhdistää materiaalivirtojen dataa. Yhteistyö yleensä lähtee liikkeelle suoraviivaisesti alkupalaverista yhdessä sovittaviin kehitysasioihin.


Katso tilaisuuden tallenne!