NTTB STATION 1

Dataan perustuva arvonluonti ja strategiavaihtoehdot

19.5.2022 klo 9 - 10.30

Data strategisena liiketoiminnan kasvuvoimana

Toisin kuin aineelliset hyödykkeet, datan arvo voi kasvaa sitä mukaan, mitä useammalla tavalla sitä hyödynnetään ja mitä enemmän siitä saadaan tietoa. Ei siis ihme, että datan monetisoinnista on tulossa niin tärkeä ja kasvava alue kaikille yrityksille. Datan monetisoinnin avulla yrityksesi voi alkaa kohdella dataa omaisuutena ja saada hyötyjä sen arvon maksimoimisesta. 

MITÄ POLTTAVIA KYSYMYKSIÄ ILMIÖÖN LIITTYY?

  • Mitkä ovat ne datatalouden tasot, jotka meidän on otettava huomioon määrittäessämme datastrategiaamme?
  • Miten kerrokset liittyvät toisiinsa? Mikä on datatuotteiden rooli? Entä jo muualla näkyvä siirtyminen tuoteajattelusta palveluvaltaiseen logiikkaan?
  • Mitä tapahtuu arvolupaukselle ja arvonluonnille, kun dataa lisätään monetisaatiokaavaan?

DRIVER

Jarkko Moilanen

Chief Data Officer at Vastuu Group

Jarkko Moilanen pureutui alustuksessaan, miten data saadaan virtaamaan solmukohdista kohti liiketoimintapäätöksiä. Data on enemmän kuin pelkkää teknistä dataa. Ajattelutapa on muuttunut uudelleenkäytöstä arvonluontiin eli tuoteajattelun rinnalle on tullut palveluajattelu, jossa tuotetaan lisäarvoa asiakkaalle.

”Maailman tietopääoma on patoutunut tietovirtojen solmukohtiin. Meidän tehtävämme on vapauttaa tieto taas takaisin tuottamaan arvoa”, painotti Moilanen.

Moilasen mukaan Platform of Trustin työkalujen avulla voi muodostaa oman itsenäisen dataekosysteemin, yhdistää tietotuotteita ja ratkaista ongelmia, joita ei voi ratkaista yksin.

Osista organisaatioista puuttuu datan lukutaito – ja tässä olemme auttamassa heitä. Muutamme erilähteisen ja -muotoisen tiedon luotettavasti ja kestävästi jaettavaan muotoon”, sanoo Moilanen.

Lyhykäisyydessään inputissa datalähteet tunnistetaan ja integroidaan sekä outputissa datatuote muotoillaan.

Datatalous on palveluliiketoimintaa, kuten mikä tahansa muukin liiketoiminta. Olennaista on se, miten data tuottaa lisäarvoa yritykselle tai asiakkaalle. Datatalouksen terminologia vielä elää ja talous kehittyy koko ajan”, kertoo Moilanen.

Datan käyttötavat ovat sisäinen käyttö, datakeskeiset ekosysteemit ja julkinen käyttö, kuten esimerkiksi markkinapaikka.

Datasta on moneksi

Kun data on kauppavälineenä asiakkaat saavat uutta tietoa kohdeasiakkaistaan tai -markkinoistaan, jotka eivät muuten olisi olleet heidän ulottuvillaan. Tästä hyvä esimerkki on Vodafone, joka myy ihmisten sijaintitietoja TomTomille.

Kun datalla tuodaan lisäarvoa fyysiseen tuotteeseen, siinä saatuja tietoja hyödyntämällä toimittajat voivat tarjota uusia tuoteominaisuuksia ja -toimintoja, kuten etä- ja reaaliaikaista valvontaa, paikannusta ja kunnonmääritystä. Esimerkiksi Hilti myy älykkäitä sähkötyökaluja, jotka voivat ilmoittaa, missä ne ovat ja milloin niiden huolto-, korjaus- tai kalibrointitarve on ajankohtainen.

Tietopohjaisissa palveluissa tietoja käytetään asiakkaan liiketoimintojen ja organisaatioprosessien analysointiin, ennustamiseen ja optimointiin. Aineetonta tietoa ja taitotietoa myydään suosituksina ja erilaisina konsultointipalveluina. Näissä tuodaan esiin ja ehdotetaan mahdollisia parannusmahdollisuuksia asiakkaan prosesseissa. Esimerkiksi eGate tarjoaa IoT-ohjatun järjestelmän betonin kuivumisaikojen ennustamiseen, työmaan olosuhteiden optimointiin riittävän ajoissa, jotta projektin aikataulussa pysytään ja työmaakäyntejä ei tarvita.

Datan mahdollistama suorituskyky tarkoittaa sitä, että yhdistetään tietoon perustuvia tuotteita ja tietoon perustuvia palveluja. Myyjät ottavat vastuun tietyistä prosesseista asiakkaidensa puolesta ja myyvät mitattavia suorituskyky- ja kapasiteettituloksia. Esimerkiksi Kemira kerää reaaliaikaista tietoa asiakkaansa kemikaalien käsittelytoiminnoista ja auttaa asiakasta parantamaan ja ohjaamaan toimintaansa yhteisesti asetettujen keskeisten suorituskykyindikaattoreiden perusteella. 

VIERAILIJA

Tommi Vihervaara

Data Management & Digital Business Development Professional

Tommi Vihervaara kertoi esityksessään, että isokin datakin saadaan taipumaan. Teemalla "Mitä data on ja mitkä 3 väittämää datasta sinun tulisi unohtaa heti" hän kävi läpimikä datan rooli on ollut ennen ja mikä se on nyt liiketoiminnan edistämisessä. Alla Vihervaaran esiin nostamat väitteet.

  1. Data ei ole IT- tai järjestelmäasia
  2. Data ei ole uusi öljy
  3. Data ei ole olemassa vain analytiikkaa varten

"Data on sarja havaintoja, jotka on kirjattu ylös”, sanoo Vihervaara.

Datalla on pitkä historia seinämaalauksista Henry Fordiin, jolloin hän dataa hyödyntäen kehitti vallankumouksellisen menetelmän sarjatuotantoon.

”Kun ATK alkoi valtaamaan alaa 1960-luvun jälkeen, oli myös fiksua enkoodata data ykkösiksi ja nolliksi. Tähän hetkeen liittyy myös kaikkien väärinymmärrysten äiti: ikään kuin data olisi IT-asia ja IT-osaston asia hoitaa”, painottaa Vihervaara.

Vihervaara kritisoi myös paljon käytettyä lausetta: ”Data on uusi öljy.”

”Kommunikaation tukena on mielekästä käyttää erilaisia vertauskuvia, mutta vain mikäli ne edistävät varsinaisen viestin ymmärtämistä”, sanoo Vihervaara.

Data ja analytiikka

Datan ja analytiikan välille on vuosien saatossa muodostunut eräänlainen pakkoavioliitto.

”Data ei ole olemassa vain analytiikkaa varten. Päivittäiset operaatiot vaativat toimiakseen laadukasta dataa”, sanoo Vihervaara.

Vihervaaran mukaan tämä vuosikymmen tulee olemaan datatuotteiden aikakausi. Loppukeskusteluissa nousi esiin myös se, miten datastrategian pitää olla osa yrityksen strategiaa.

”Minkä tahansa yrityksen data on tulosta siitä, mitä yritys tekee. Data on lopputulema ja peilaus kaikesta. Liiketoimintajohtohan vastaa yrityksen toiminnasta, joten samojen ihmisten pitäisi vastata datasta”, päättää Vihervaara.

 

KATSO TILAISUUDEN TALLENNE!