Data Exchange Webinaari

Datan avulla energiatehokkuutta

Alenna kiinteistön energiakuluja hyödyntämällä kiinteistössä syntyvää dataa

 
Energiatehokkuus on optimointia: kiinteistön käyttäjille tulee luoda riittävän hyvät olosuhteet mutta samalla tulee huomioida energian kulutus. Olosuhteet tarkoittavat niin lämpötilaa kuin ilman raikkautta.
 
Energiaa taas kuluu varsinkin lämmitykseen tai jäähdytykseen ja ilmanvaihtoon. Ulkoilman lämpötila, tuuli ja auringon säteily vaikuttavat lämmityksen tai jäähdytyksen tarpeeseen. Tätä dataa kuitenkin hyödynnetään vajaasti kiinteistön ohjauksessa. Onkin aika ottaa kiinteistön data käyttöön, jotta energiatehokkuustavoitteisiin päästään.
 

"Nykytilanne on johtanut siihen, että koskaan aiemmin ei ole ollut näin suurta ja kiireellistä tarvetta energiansäästötoimille”, muistuttaa Raklin toimitusjohtaja Jyrki Laurikainen Sähkömaailman kolumnissaanLaurikainen ottaa kantaa siihen, mitä kiinteistönomistajat ja rakennuttajat voivat tehdä asian eteen.
 
Laurikaisen mukaan talotekniikan ratkaisuilla pystytään pienentämään energiankulutusta, mutta samalla vaatimustaso kasvaa järjestelmien kehittyessä. "Talotekniikan tulevaisuus on kokonaisuuden hallinnassa. Useiden järjestelmien tulee keskustella keskenään ja ulkoisia datalähteitä, kuten hinta- ja säätietoja, on pystyttävä hyödyntämään kokonaisohjauksessa."

Webinaarissa kuulimme mm.:

  • Mitä dataa voidaan hyödyntää kiinteistön energiatehokkuuden parantamisessa
  • Näimme käytännön casen kautta, kuinka tekoälyn avulla saavutettiin 15% säästö energiakustannuksissa - ja 15% säästö päästöissä, kun ratkaisuun yhdistettiin energian kysyntäjousto
  • Saimme konkreettisia ideoita energian säästökeinoista, Motivan vetämään Astetta alemmas -kampanjasta
  • Miten alustamme muuttaa erilähteisen ja -muotoisen datan luotettavasti ja kestävästi jaettavaan muotoon.

 

Katso tapahtuman tallenne