NTTB STATION 4

CO2 Scope 3

19.8.2022 klo 9 - 10.30

Ilmoittaudu

Vähennä liiketoimintasi CO2 emissioita paremmalla datalla

Nousevana ilmiönä on yrityksiin kohdistuvien vastuullisuusvaatimusten lisääntyminen ja läpinäkyvyys vastuullisuusasioissa. Ympäristöasioissa tämä tarkoittaa sitä, että yritysten tulee pystyä vähentämään ei pelkästään oman toimintansa suoria kasvihuonepäästöjä, vaan myös epäsuoria Scope 3 päästöjään.

MITÄ POLTTAVIA KYSYMYKSIÄ ILMIÖÖN LIITTYY?

  • Epäsuoria päästöjä ei voida vähentää taloudellisesti ja nopeasti, jos ei tiedetä missä suurimmat hotspotit ovat. Epäsuorien päästöjen määrä on yrityksillä keskimäärin 5,5 kertaa suuremmat kuin suorat päästöt. Miten yritys saa selville oman arvoketjunsa päästöt ja pystyy seuraamaan niiden vähentämistä?
  • Miten vähennät yrityksesi ilmastokriisiin liittyvää hiiliriskiä 2020-luvulla?

DRIVER

Petri Suutarinen

Senior Advisor - Platform of Trust

VIERAILIJA

Niklas Kaskeala

Vastuullisuusjohtaja - Compensate

"Miten kantaa vastuuta Scope 3 päästöistä"

Ilmoittaudu tapahtumaan!