Platform of Trust vapauttaa tietovirrat

Tällä hetkellä maailman tietopääoma on padottu tietovirtojen solmukohtiin. ”Platform of Trust Oy:n ydinajatuksena on vapauttaa tieto virtaamaan tinkimättä turvallisuudesta sekä yksityisyyden ja omaisuuden suojasta.” yrityksen toimitusjohtaja Antti Harjunpää ja Head of Design Nazia Hasan kertovat.

Tällä hetkellä maailman tietopääoma on padottu tietovirtojen solmukohtiin. ”Platform of Trust Oy:n ydinajatuksena on vapauttaa tieto virtaamaan tinkimättä turvallisuudesta sekä yksityisyyden ja omaisuuden suojasta.” yrityksen toimitusjohtaja Antti Harjunpää ja Head of Design Nazia Hasan kertovat.

Enemmän irti datasta

Platform of Trust haluaa avata datan solmukohdat ja päästää tiedon virtaamaan sekä tuottamaan lisäarvoa. Yrityksen kehittämä alustaratkaisu auttaa datan käytettävyyteen ja jakamiseen liittyvien haasteiden ratkaisemisessa.

EU:n datastrategian tavoitteena on, että data voi liikkua vapaasti Euroopan unionin jäsenmaiden ja eri toimialojen välillä. Henkilötietoja lukuun ottamatta kaikki data voisi liikkua vapaasti ja saatavuuden paranemisesta hyötyisivät niin yritykset, julkiset organisaatiot kuin kansalaisetkin.

 Datastrategian ajatus on hieno, mutta se herättää toimijoissa myös huolia. Dataa jakavat yritykset esimerkiksi pohtivat toiminnan turvallisuutta sekä sitä, voivatko vihamieliset tahot käyttää jaettua tietoa jakajaansa vastaan.

Platform of Trust Oy on kehittänyt turvallisen, toimivan ja helppokäyttöisen ratkaisun käsillä olevaan ongelmaan. Toimitusjohtaja Antti Harjunpää luettelee yrityksensä tehtäviksi datan sisällöllisen ja teknisen harmonisoinnin, siirtämisen pois toisistaan erillään olevista siiloista sekä jakelun ja käytön suoraviivaistamisen.

– Tällä hetkellä maailman tietopääoma on padottu tietovirtojen solmukohtiin. Meidän tehtävämme on vapauttaa tieto virtaamaan tinkimättä turvallisuudesta sekä yksityisyyden ja omaisuuden suojasta. Tarjoamme mahdollisuuksia yhdistää useamman organisaation tuottamaa dataa älykkäästi, jolloin siitä voidaan saada enemmän lisäarvoa, Harjunpää kiteyttää.

 

Alusta auttaa ratkaisemaan tekniset ja juridiset haasteet

Harjunpään mukaan Platform of Trustin toimintaideana on tarjota alusta, joka yhdistää datan tarjoajat ja tarvitsijat. Alustan avulla dataa voidaan ohjata erilaisista ympäristöistä ja järjestelmistä mihin tahansa sovelluksiin ja käyttöliittymiin.

Alustan käyttäjät voivat hyödyntää alustan kautta saatavilla olevia datalähteitä ja alustaekosysteemin teknologisia ratkaisuja itsenäisesti, sillä teknologioiden rajapinnat ja kehittäjätyökalut ovat helppokäyttöisiä. Alustan käyttäjän tavoitettavissa on kymmeniä tietolähteitä ja Platform of Trustin kumppaneiden tarjoamia ratkaisuja. Ekosysteemiin linkitettyjen tietolähteiden ja teknologisten ratkaisujen määrää voidaan myös helposti kasvattaa.

Harjunpää ja Platform of Trustin sopimusjuridiikan parissa työskentelevä Susanna Halinen painottavat, että tiedon vapaamman virtauksen mahdollistaminen edellyttää teknologian ohella myös kehittyneitä sopimusmalleja. Tietoa jakavien ja hyödyntävien tahojen tulee voida sopia helposti, tarkasti ja luotettavasti datan käyttöön ja jakamiseen liittyvistä ehdoista.

–Alustamme kautta hallitaan sekä teknistä että juridista mahdollisuutta datan käyttöön ja jakamiseen. Sopimusmalliemme avulla organisaatiot voivat määrittää, miten ja millaisiin tarkoituksiin niiden tuottamaa dataa voidaan käyttää ja jakaa edelleen. Toimijoiden väliset sopimukset ohjaavat datatyökalumme toimintaa ja tiedon käyttömahdollisuuksia. Molemmat osapuolet myös näkevät, miten tietoa on jaettu, Harjunpää sanoo.

 

Tiedosta lisäarvoa organisaatiolle

Platform of Trustin synnyttämät tietovirrat luovat lukemattomia mahdollisuuksia organisaatioille. Platform of Trustin Head of Design Nazia Hasan ja Halinen mainitsevat esimerkin rakennusteollisuudesta.  Alan etujärjestö Rakennusteollisuus RT on alkanut keräämään anonymisoitua jäsenyhtiöidensä julkaisemaa onnettomuusrapor- tointidataa , jotta onnettomuuksien välttämisesta voidaan oppia koko toimialalla.

RT on valinnut onnettomuustiedon analysointiin soveliaimman teknologiakumppanin, ja tiedon käyttöä sekä jakamista hallinnoidaan Platform of Trustin alustalla.

– Rakennusyrityksillä on lakisääteinen velvoite raportoida työtapaturmista. Nyt tiedosta löydetyt opit voidaan jakaa laajemmalle ryhmälle, mikä auttaa kehittämään koko toimialan työturvallisuutta Hasan kertoo.

Platform of Trust Oy

  • Suomalainen alustateknologiayritys, joka tehostaa datan virtausta ja hyödyntämistä
  • Auttaa ratkaisemaan tiedon jakamiseen liittyviä haasteita sekä teknologisesta että sopimuksellisesta näkökulmasta
  • Perustettu 2019
  • Toimipisteet Helsingissä,  Tampereella ja Espoossa
  • Osa Vastuu Group Oy:tä