Energiansäästön uudet keinot

Energiansäästö on nyt tavoitteena varmasti kaikilla. Sähkönhinta moninkertaistuu, inflaatio kiristyy ja ensi talvesta on tulossa historiallisen tuskallinen kiinteistönomistajille. On myös halu irtautua venäläisestä fossiilisesta energiasta. Mutta kuinka saavuttaa uusia merkittäviä säästöjä, kun vuosien aikana on jo tehty monia energiatehokkuutta parantavia toimia, joilla on korjattu suurimmat energiasyöpöt. Vastaus: on etsittävä useita pienempiä säästövirtoja - monta pientä puroa yhdessä on yhteensä merkittävä säästö.  

Sähkön ja lämmön osuus kiinteistön ylläpitokuluista on merkittävä eli 30-40%. Kiinteistöjen olosuhteet pyritään pitämään tiettyjen viitearvojen sisällä ja parhaimmillaan myös huomioiden sen todellinen käyttö.  Juuri tällä alueella voidaan dataa hyödyntämällä saada säästöjä, kun ohjausta tehdään tarkemmin. Yksinkertaisesti: sopeutetaan energiaa kuluttavia toimintoja tarkemmin kiinteistön todelliseen käyttöön.  

Useiden datavirtojen analytiikalla energiatehokkaampaa kiinteistönohjausta 

 Ulkolämpötila on ilmeinen huomioitava tekijä, samoin ovat tuuli ja auringonvalo. Tilojen käyttöasteet eri aikoina kertovat tarpeesta luoda hyviä olosuhteita. Hyvät käyttöolosuhteet muodostuvat sisälämpötilasta, ilman raikkaudesta, kosteudesta ja puhtaudesta. Näitä kaikkia voidaan mitata suoraan ja lisäksi voidaan hyödyntää epäsuoria datavirtoja. Esimerkiksi käyttöastetta voidaan päätellä kohtuullisella tarkkuudella valaistusjärjestelmän datasta. Olosuhteiden ei tarvitse olla samalla tasolla, kun käyttöä ei ole, esimerkiksi lämpötila voidaan nostaa tai laskea käytön mukaan. Yhdistelemällä useampia datavirtoja saadaan aikaiseksi analytiikkaa, jota voidaan hyödyntää täysin uudella tavalla kiinteistönohjaamisessa.   

 Käytännössä energian kysynnästä johtuviin hintapiikkeihin voidaan varautua esimerkiksi lämmittämällä hieman enemmän etukäteen ja vähentää energiankulutusta yleisen kysynnän ollessa suurta. Tätä kutsutaan kysyntäjoustoksi.  

 

Energiankäytön optimoinnilla säästöjä ja vastuullisuutta 

Suomalaisen Eenemanin ja saksalaisen tekoälyratkaisun Unetiqn kehittämän ratkaisun avulla, voidaan säästää energiaa 10-15%. Platform of Trust kokoaa tässä ratkaisussa optimoinnissa tarvittavan datan. Ratkaisu oppii kiinteistön toiminnasta ja parantaa tarkkuuttaan jatkuvasti. Tähän voidaan liittää myös kysyntäjousto, jolloin kiinteistöä lämmitetään silloin, kun markkinoilla on tarjolla eniten uusiutuvaa sähköntuotantoa. Energiankäytön optimointi näkyykin niin lompakoissa kuin on vastuullista ilmastolle.  

 

Haluatko kuulla lisää?

Ota yhteyttä myyntiimme

Platform of Trust Oy

  • Suomalainen alustateknologiayritys, joka tehostaa datan virtausta ja hyödyntämistä
  • Auttaa ratkaisemaan tiedon jakamiseen liittyviä haasteita sekä teknologisesta että sopimuksellisesta näkökulmasta
  • Perustettu 2019
  • Toimipisteet Helsingissä,  Tampereella ja Espoossa
  • Osa Vastuu Group Oy:tä