Älykkäitä rakennuksia alustojen yhteistyöllä


21.5.2019 | Ajankohtaista, Suomeksi

Yksi alustatalouden hienoja piirteitä on, että siinä missä alustat keräävät dataa ja käyttäjiä yhteen paikkaan, ne myös linkittyvät toisiinsa ja tuottavat näin entistä laajemman tarjonnan hyötyjä käyttäjilleen. KNX Finland on Platform of Trustin tuorein kumppani ja alusta rakennusten älykkäille automaatio- ja ohjausjärjestelmille.

Toimitila- ja palveluverkkojen ennakoivaa kokonaishallintaa julkisille organisaatioille


9.4.2019 | Ajankohtaista, Suomeksi

Tulevaisuuden kaupungeissa asiakaslähtöisyys, digitaalisuus sekä palveluiden järjestämisen ja monitahoisen tuottamisen kokonaiskoordinaatio tulevat edellyttämään julkiselta sektorilta rohkeaa toimintatapojen uudistamista.

Kohti helpompaa ja nopeampaa tiedolla johtamista


8.4.2019 | Ajankohtaista, Suomeksi

 

Tiedolla johtamisesta eli liiketoimintapäätösten tekemisestä datan avulla puhutaan paljon ja vähitellen saatavilla alkaa olla palveluita, jotka tekevät tiedon hyödyntämisestä helppoa ja nopeaa. Platform of Trustin ja Sport Venuen yhteistyö on askel kohti tehokkaampia prosesseja ja parempia palveluita loppukäyttäjille.

SignSpace tekee kynistä tarpeettomia


8.3.2019 | Ajankohtaista, Suomeksi

Luottamuksellinen tietojen ja sopimusten käsittely on keskeinen osa nykyaikaista yhteiskuntaa, jossa dataa tuotetaan paljon ja tiedon perusteella tehdään yhä enemmän päätöksiä niin valtion kuin yksityisellä tasolla.

Kokeilu todisti – kiinteistöalan hajanainen data pystytään muuttamaan asukkaan hyödyksi yhteistyöllä


5.3.2019 | Press Release, Ajankohtaista, Platform of Trust, Suomeksi

Asumisen arki tulee muuttumaan asukkaille tarjottavien palveluiden myötä. Uudet palvelut tuotetaan ennen muuta rakennuksista ja niiden käytöstä kerätyn tiedon varaan. Kehityksen esteenä on tiedon hajanaisuus ja yhteensopimattomuus. Platform of Trust -alustalla toteutettu kokeilu todisti, että rakennus- ja kiinteistöalan toimijoiden yhteistyöllä tieto saadaan liikkumaan eri toimijoiden kesken ja tehokkaammin hyötykäyttöön.  

Subscribe to Email Updates

Recent Posts