Älykkäitä rakennuksia alustojen yhteistyöllä


21.5.2019 | Ajankohtaista, Suomeksi

Yksi alustatalouden hienoja piirteitä on, että siinä missä alustat keräävät dataa ja käyttäjiä yhteen paikkaan, ne myös linkittyvät toisiinsa ja tuottavat näin entistä laajemman tarjonnan hyötyjä käyttäjilleen. KNX Finland on Platform of Trustin tuorein kumppani ja alusta rakennusten älykkäille automaatio- ja ohjausjärjestelmille.

Toimitila- ja palveluverkkojen ennakoivaa kokonaishallintaa julkisille organisaatioille


9.4.2019 | Ajankohtaista, Suomeksi

Tulevaisuuden kaupungeissa asiakaslähtöisyys, digitaalisuus sekä palveluiden järjestämisen ja monitahoisen tuottamisen kokonaiskoordinaatio tulevat edellyttämään julkiselta sektorilta rohkeaa toimintatapojen uudistamista.

Kohti helpompaa ja nopeampaa tiedolla johtamista


8.4.2019 | Ajankohtaista, Suomeksi

 

Tiedolla johtamisesta eli liiketoimintapäätösten tekemisestä datan avulla puhutaan paljon ja vähitellen saatavilla alkaa olla palveluita, jotka tekevät tiedon hyödyntämisestä helppoa ja nopeaa. Platform of Trustin ja Sport Venuen yhteistyö on askel kohti tehokkaampia prosesseja ja parempia palveluita loppukäyttäjille.

Platform of Trust uses Stack Overflow for technical questions and overall developer experience development


3.4.2019 | Ajankohtaista, English

As part of the Developer relations we decided to utilise Stack Overflow as the platform for our technical questions and answers.

SignSpace tekee kynistä tarpeettomia


8.3.2019 | Ajankohtaista, Suomeksi

Luottamuksellinen tietojen ja sopimusten käsittely on keskeinen osa nykyaikaista yhteiskuntaa, jossa dataa tuotetaan paljon ja tiedon perusteella tehdään yhä enemmän päätöksiä niin valtion kuin yksityisellä tasolla.

Subscribe to Email Updates

Recent Posts