Älykkäitä rakennuksia alustojen yhteistyöllä

21.5.2019 | Ajankohtaista, Suomeksi

Yksi alustatalouden hienoja piirteitä on, että siinä missä alustat keräävät dataa ja käyttäjiä yhteen paikkaan, ne myös linkittyvät toisiinsa ja tuottavat näin entistä laajemman tarjonnan hyötyjä käyttäjilleen. KNX Finland on Platform of Trustin tuorein kumppani ja alusta rakennusten älykkäille automaatio- ja ohjausjärjestelmille.

Platform of Trustin ja KNX:n yhteistyö on oiva esimerkki avoimen alustan tuomista uusista mahdollisuuksista. Avoin KNX alusta mittaroi dataa kiinteistön käytöstä, olosuhteista ja kulutuksista. Platform of Trust puolestaan välittää harmonisoidun datan reaaliajassa eteenpäin.

KNX on kansainvälinen kiinteistöautomaatiostantardi ja tekniikka, joka mahdollistaa yli 470 laitevalmistajan tuotteiden yhdistämisen helppokäyttöiseksi kokonaisuudeksi. Se mahdollistaa mm. kiinteistöjen etäohjauksen, energiatehokkuuden, tilojen käyttömukavuuden ja muunneltavuuden virittämisen huippuunsa. KNX-ratkaisut ovat avoimia ja älykkäitä ja Platform of Trustin tavoin mahdollistaa sen, ettei käyttäjän tarvitse sitoutua yhteen toimittajaan.

KNX-tuotteiden yhteensopivuutta valvoo yleismaailmallinen säätävä elin, KNX Association, joten tuotteiden ja sovellusten toimivuus ja yhteensopivuus pystytään takaamaan.KNX-standardista on 30 vuoden olemassaolonsa aikana tullut sähköisen talotekniikan automatisoitujen toimintojen tärkein yhdistävä tekijä. Se toimii alustana taloteknisten järjestelmien välillä.

Platform of Trust on alusta, joka harmonisoi eri lähteistä ja eri aloilta tulevan datan yhteisesti käytettävään muotoon. Datan luotettavuus varmistetaan datalähteiden validoinnilla ja automatisoiduilla luvitus- ja sopimustyökaluilla.

Lue lisää KNX Finlandin toiminnasta ja sertifikaatista >>

Ota yhteyttä, niin katsotaan miten voimme ratkaista sinun kiinteistönhallintaasi liittyviä haasteita >>


21.5.2019 | Ajankohtaista, Suomeksi

Subscribe to Email Updates

Recent Posts