Betonin elinkaari 360 -hanke sai datan liikkumaan rakennusteollisuuden toimijoiden välillä

Betonin elinkaari 360 -hanke sai datan liikkumaan rakennusteollisuuden toimijoiden välillä

Rakennusalan yleinen ongelma on organisaatioiden toimiminen siiloissa. Tämä tuo haasteita toimitusvarmuuteen, kustannuksiin ja tehokkuuteen.

Rakennusteollisuus Ry:n keväällä 2021 starttaamalla Betonin elinkaari 360 -hankkeella haettiin hyötyjä jokaiselle toimijalle toimitusketjussa sekä koko toimialalle. Tiedon hyödyntäminen mahdollisti ajantasaisen tiedon työvaiheiden etenemisestä. Ajantasainen ja luotettava data varmisti, että oikea tavara siirtyi sekä asennettiin oikeaan aikaan ja oikeaan paikkaan.

 Hankkeessa huomioitiin betonin elinkaari suunnittelusta, tilaamiseen, valmistamiseen, logistiikkaan, asentamiseen ja laadunvarmistukseen asti.

 "Omassa siilossa toimiminen ei enää riitä, vaan nykymaailma pyörii kumppanuuksien ja verkostojen varassa. Kaikki lähtee vakioidusta tavasta rakentaa ja työmaan elämän helpottamisesta. Tämä taas vaatii tietovirtojen tehokasta hallintaa. Soitot ja sähköpostit on pystyttävä korvaamaan työpakettikohtaisilla tietovirroilla”, kertoo Sami Haapoja, Costiomilta, joka on YIT:n kumppani toimitusketjun kehittämisessä.

 

Tiedolla johtaminen on avain toimintojen kehittämiseen

Platform of Trust toteutti hankkeen yhdessä pilottiyritysten kanssa. Platform of Trust on neutraali datan välitysalusta, jossa on datan luottamusominaisuudet sisäänrakennettuna. Pilottiasiakkaat pystyivät kontrolloimaan datan omistajuuden ja käyttöehdot.

”Tiedolla johtaminen on avain toimivaan prosessiin ja se auttaa kehittämään toimintaa. Siihen päästään vain luotettavan, ajantasaisen ja laadukkaan datan avulla. Platform of Trustin kehittämän alustamaisen konseptin käyttöönotto oli hyvin vaivatonta ja pilotista tuotantoon siirtyminen helppoa”, kertoo Janne Uggeldahl Platfrom of Trustin tuotepäälliikkö.

 Vaikka rakennustyömaalla tulee aina muutoksia, hankkeen tavoitteena oli parantaa toimitusvarmuutta, läpinäkyvyyttä, prosessin hallintaa ja tehokkuutta.

 ”Seurattavuudella pystyttiin poistamaan toimitusketjussa inhimilliset virheet sekä optimoimaan prosessia kokonaisuudessaan. Dataa pystyi myös selkeästi hyödyntämään toiminnan ja koko toimialan kehittämiseen ja uudistamiseen. Tehokkuus kasvaa, jos tilaus-toimitusketju on mahdollista automatisoida”, selventää Pekka Aalto, joka vastaa myynnistä Platform of Trustilla.

 

Tulevaisuuden malli

 Digitalisaatio tarjoaa rutkasti työkaluja rakennusalalle sekä mahdollisuuden toimia täysin uudella tavalla.

 ”On tärkeää suhtautua digitalisaation mahdollisuuksiin avoimesti ja tunnistaa, että tietoa on monessa paikassa erilaisissa formaateissa. Kaikki eri osapuolien välillä tarpeellinen data pitäisi saada käyttöön talon sisällä sekä toimittajakenttään”, sanoo NCC:n ostopäällikkö Ritva Toivakainen.

 Digitalisaation avulla yritysten on mahdollista päästä ympäristötavoitteisiin.

 ”Luotettavaa ja ajantasaista dataa tarvitaan, jotta yritykset voivat suunnata vihreän siirtymän ohjaustoimensa oikeisiin kohtiin koko palvelunsa elinkaaren osalta sekä yhdenmukaistaa toimintatapoja”, kertoo Vastuu Groupin toimitusjohtaja Lars Ahlbäck.