Pystyykö kone voittamaan ihmisen kiinteistöautomaation säätäjänä?

Koneiden ollessa rutiininomaisten tehtävien suorittamisessa ihmistä parempia; nopeampia, faktisempia sekä laaja-alaisen ymmärtämisen osalta ylivoimaisen hahmottavia — koneet pystyvät optimoinnissa olemaan alati “viilaamassa” mm. RAU-järjestelmien asetuksia — jolloin energiakulutuksessa saavutetaan näin ollen merkittävästi enemmän säästettyjä euroja. 

Energian osuus kiinteistön ylläpitokustannuksista on ollut merkittävää jo entuudestaan ja tämä osuus on nyt murroksessa 20 %:sta ylöspäin. Olemme keskellä energiakriisiä ja tämän mullistuneen maailmantilanteen myötä hintavaihtelu on tullut jäädäkseen. Tarvitaan ratkaisuja, jotka tuottavat tuloksia heti. 

Käännetään haastavat tilanteet mahdollisuuksiksi innovaatiolla: 

Me Platform of Trustilla yhteistyökumppanimme Eenemanin kanssa autamme tekemään kiinteistöistä älykkäämpiä saattamalla yhteen rakennusten ja näiden ympäristöjen olosuhde-, käyttöaste-, palaute- ja vikatiedot. 

Koneoppimisalgoritmein tuettu tiedonvaihtoalusta tuottaa dynaamisen digitaalisen kaksosen — luoden ennen näkemättömän tehokkaita datapohjaisia optimointiratkaisuja. 

Älykkään energiaoptimoinnin neljä merkittävintä hyötyä: 

  • Ennakoiva ohjaus — parempaa ennustettavuutta säämuutoksiin = reagoinnista proaktiivisuuteen 
  • Kokonaisvaltainen ohjaus — mahdollistaa kyvyn huomioida mm. lämpöpumput, sähköautot, vedenkulutuksen, käyttöasteet ja käyttäjäpalautteet = kokonaisvaltaisempaa ymmärrystä 
  • Sisäinen kysyntäjousto — tunnistetaan mahdollisuudet siirtää kulutusta edullisempiin ajankohtiin = hyödynnetään liikkumavaraa lämmityksessä hintapiikkejä välttäen 
  • Ulkoinen kysyntäjousto — tasapainotusta sähköverkkoon kysyntäjouston avulla = parempaa yhteiskunnallista vastuunkantoa. 

Sitra — Reilu datatalous: “Datan määrä lisääntyy maailmassa räjähdysmäisesti. Se tarjoaa mahdollisuuksia talouden ja yhteiskuntien uudistamiseen. Datan avulla voidaan tuottaa nykyistä parempia palveluita ja hyvinvointia, ja kykyä datan hyödyntämiseen tarvitaan kestävyyskriisin ratkaisemisessa. 

Digitaalinen arkemme synnyttää dataa, jonka jalostaminen tiedoksi vaatii yrityksiltä osaamista ja resursseja. Samalla voidaan synnyttää kokonaan uusia ratkaisuja ja yritykset voivat dataan liittyvällä osaamisella vahvistaa kilpailukykyään. Dataan liittyvää osaamista tarvitaan niin julkisen hallinnon eri aloilla, yritysmaailmassa, lainsäädännössä, liiketoiminnassa, mediassa kuin teollisuudessakin.” 

 

Voiko hyödyt saavuttaa ilman investointeja? 

Oikea-aikainen kulutuksen optimointi tuo suoria rahallisia säästöjä. 

Kun ei korvata olemassa olevaa infrastruktuuria vaan täydennetään järjestelmiä toimimaan tehokkaammin, saavutetaan hyötyjä, joita ilman edistyksellistä teknologia-avusteisuutta ei ole aiemmin ollut mahdollista kotiuttaa. Ratkaisumme auttaa etenkin energian hallinnassa tuottamaan kustannustehokkuutta. 

 
Palvelumme hinnoittelu perustuu arvonluontimalliimme: palvelumaksumme muodostuu konkreettisten hyötyjen prosenttiosuudesta — asiakas maksaa siis vain osuuden säästöstä.  

 

”Miten ratkaisu skaalautuisi kiinteistösalkkuumme?” 

Tiedonvaihtoalustan hyödyntäminen mahdollistaa skaalauksen koko portfolion laajuudessa, jolloin saavutettu energiaoptimoinnin tuottama hyöty kasvaa. Eri kiinteistöissä on tyypillisesti käytössä eri järjestelmiä. Tiedonvaihtoalusta yhdistää saman ratkaisun toimimaan yhteen eri järjestelmien kanssa ilman kalliita ja hankalia IT-projekteja. 

Myös datan tulkinta ja päätöksenteko nopeutuu ja aikaa jää enemmän mm. johtopäätöksiin ja harkintaan. 

 Palvelun käyttöönotto on tehty myös helpoksi ja suoraviivaiseksi: 

1. Tunnistetaan soveltuvin ensimmäinen kohde — kiinteistö, jossa on mahdollisimman iso energian kulutustaso = maksimaalinen potentiaalinen vaikuttavuus, jonka pohjalta teemme alustavan hyötylaskelman 

2. Toimitamme teille indikatiivisen tarjouksen päätöksentekoa varten 

3. Yksityiskohtien kirkastuttua tarjoamme alustavan skaalausmallin kiinteistöportfolionne laajuudessa. 

 

Koneoppiva, älykäs energiansäästöpalvelu: 

Tuo merkittäviä hyötyjä nopeasti ja on riskitön käyttöön otettava uusi ratkaisu; ilman erillisiä investointeja — hyötyyn perustuvan palvelumaksun myötä — tuoden välittömät hyödyt asiakkaillemme. 

Lue lisää ratkaisustamme ja ota yhteyttä myyntiimme! 

 

Platform of Trust Oy

  • Suomalainen alustateknologiayritys, joka tehostaa datan virtausta ja hyödyntämistä
  • Auttaa ratkaisemaan tiedon jakamiseen liittyviä haasteita sekä teknologisesta että sopimuksellisesta näkökulmasta
  • Perustettu 2019
  • Toimipisteet Helsingissä,  Tampereella ja Espoossa
  • Osa Vastuu Group Oy:tä